Projectes destacats
Càtedres i grups de recerca

Aquesta és una mostra representativa dels projectes de recerca desenvolupats en els últims anys.

{[{ proyecto.titulo }]}

{[{ proyecto.catedras }]}

{[{ proyecto.autor }]}

Autor/s:
{[{ proyecto.autor }]}

Encarregat per:
{[{ proyecto.encargado }]}

Import:
{[{ proyecto.importe }]}

Publicación:

Resum:

Fecha:
{[{ proyecto['fecha'] }]}